Trapell-tegel är under utveckling med målsättningen att bli tillgängligt för marknaden. Följ gärna vårt instagramkonto @trapelltegel för löpande uppdatering om vad som händer.

Ett unikt tegel med många möjligheter

Trapell-tegel består av tre formtegel som i kombination med standardformat möjliggör en helt ny form av mönstermurning i modern arkitektur. Beroende på hur stenarna kombineras och vänds uppstår helt nya uttryck. Namnet Trapell är en kombination av orden trapets och parallell, som utgör formerna på varumärkets mönsterskyddade stenar.

Stenarnas vinklade form bidrar till murfogens form och yta, som även kan hantera olika funktioner på en fasad, som exempelvis belysning och ventilation. På samma sätt kan Trapell-stenarna användas för att understryka partier i en byggnad i kombination med andra fasadmaterial, till exempel vinklar och hörn, entré- eller fönsterpartier.